Rr. Muharrem Fejza, MAT 1, Prishtinë, Kosovë
Plaza 151m2

Plaza 151m2

Royal Plaza 151m2 Specifikat BANESË 5 DHOMAQËNDRIM DITORKUZHINË DHE TREPEZARIDHOMA TË FJETJES 4XBALLKON 2XBANJO 2XWC Shikoni Llojet e Banesave dhe Gjeni të Përsosurën për Juve Plaza 151m2Plaza Plaza 119m2Plaza Plaza 117m2Plaza Plaza 91m2Plaza Plaza 88m2Plaza Plaza...
Plaza 119m2

Plaza 119m2

Royal Plaza 119m2 Specifikat BANESË 4 DHOMAQËNDRIM DITORKUZHINË DHE TREPEZARIDHOMA TË FJETJES 3XBALLKONBANJOWC Shikoni Llojet e Banesave dhe Gjeni të Përsosurën për Juve Plaza 151m2Plaza Plaza 119m2Plaza Plaza 117m2Plaza Plaza 91m2Plaza Plaza 88m2Plaza Plaza 90m2Plaza...
Plaza 117m2

Plaza 117m2

Royal Plaza 117m2 Specifikat BANESË 4 DHOMAQËNDRIM DITORKUZHINË DHE TREPEZARIDHOMA TË FJETJES 3XBALLKONBANJOWC Shikoni Llojet e Banesave dhe Gjeni të Përsosurën për Juve Plaza 151m2Plaza Plaza 119m2Plaza Plaza 117m2Plaza Plaza 91m2Plaza Plaza 88m2Plaza Plaza 90m2Plaza...
Plaza 91m2

Plaza 91m2

Royal Plaza 91m2 Specifikat BANESË 3 DHOMAQËNDRIM DITORKUZHINË DHE TREPEZARIDHOMA TË FJETJES 2XBALLKONBANJOWC Shikoni Llojet e Banesave dhe Gjeni të Përsosurën për Juve Plaza 151m2Plaza Plaza 119m2Plaza Plaza 117m2Plaza Plaza 91m2Plaza Plaza 88m2Plaza Plaza 90m2Plaza...
Plaza 88m2

Plaza 88m2

Royal Plaza 88m2 Specifikat BANESË 3 DHOMAQËNDRIM DITORKUZHINË DHE TREPEZARIDHOMA TË FJETJES 2XBALLKONBANJOWC Shikoni Llojet e Banesave dhe Gjeni të Përsosurën për Juve Plaza 151m2Plaza Plaza 119m2Plaza Plaza 117m2Plaza Plaza 91m2Plaza Plaza 88m2Plaza Plaza 90m2Plaza...