Rr. Muharrem Fejza, MAT 1, Prishtinë, Kosovë
Tipi E

Tipi E

Green Residence Tipi E Specifikat Planimetria e përdheses – 71.58 m² 1. Qëndrimi ditor2. Tryezaria3. Kuzhina4. WC5. Korridori6. Erëmbrojtësi7. Komunikimi vertikal Planimetria e katit të parë – 72.58m² 1. Dhomë fjetje2. Garderoba3. Ballkoni4. Dhomë fjetje5....
Tipi D

Tipi D

Green Residence Tipi D Specifikat Planimetria e përdheses – 84.96 m² 1. Qëndrimi ditor2. Tryezaria3. Kuzhina4. Depo5. Korridori6. WC7. Erëmbrojtësi8. Komunikimi vertikal9. Terasa Planimetria e katit të parë – 84.97 m² 1. Dhomë gjumi 2. Garderoba 3. Banjo e...
Tipi C

Tipi C

Green Residence Tipi C Specifikat Planimetria e përdheses – 116.58 m² 1. Qendrimi ditor 2. Tryezaria 3. Kuzhina 4. Depo 5. Parabanjo 6. WC 7. Erëmbrojtësi 8. Loxha 9. Garazha10. Komunikimi vertikal12. Terasa Planimetria e katit të parë – 108.51  m² 1....
Tipi B

Tipi B

Green Residence Tipi B Specifikat Planimetria e përdheses – 139.55 m² 1. Qendrimi ditorë 2. Tryezaria 3. Kuzhina 4. Depo 5. Banjo 6. Ambient ndenje 7. Korridori 8. Komunikimi vertikal 9. Erëmbrojtësi10. Loxha11. Terasa Planimetria e katit të parë – 130.09...
Tipi A

Tipi A

Green Residence Tipi A Specifikat Planimetria e përdheses – 191.56 m² 1. Qendrimi ditorë 2. Tryezaria 3. Kuzhina 4. Depo 5. Para-banjo 6. Banjo 7. Ambient ndenje 8. Korridori 9. Erëmbrojtësi 10. Loxha 11. Komunikimi Vertikal 12. Terasa Planimetria e katit të...