Rr. Muharrem Fejza, MAT 1, Prishtinë, Kosovë

Green Residence

Tipi C

Specifikat

Planimetria e përdheses – 116.58 m²

1. Qendrimi ditor
2. Tryezaria
3. Kuzhina
4. Depo
5. Parabanjo
6. WC
7. Erëmbrojtësi
8. Loxha
9. Garazha
10. Komunikimi vertikal
12. Terasa

Planimetria e katit të parë – 108.51  m²

1. Dhomë fjetje
2. Garderoba
3. Banjo e dhomës
4. Terasa
5. Dhomë fjetje
6. Dhomë fjetje
7. Utiliti
8. Korridori
9. Komunikimi vertikal
10.Banjo

Planimetria e bodrumit – 35.92 m²

 1. Hapsire pune
2. Hapesire pushimi
3. Komunikimi vertikal 

 

Planimetria e nënkulmit – 38.80 m²

1. Bodrumi
2. Komunikimi vertikal

Tipat e Shtëpive

klikoni më poshtë për t'i shikuar tipat

Tipi A

516.57m2

Tipi B

374.76m2

 

Tipi C

299.81m2

 

Tipi D

200.31m2

 

Tipi E

163.97m2

 

Doni diçka pak më ndryshe?

kontakt

Shumë Klientë të Kënaqur

14 + 9 =

Rr. Muharrem Fejza, MAT 1,
Prishtinë, Kosovë

ZYRA E SHITJES:
+38338511001 / +38338234002

MENAXHERI I SHITJES:
+38349940049 / +38349795795

projektet

Zgjedhja e Duhur

klikoni me poshtë për t'i shikuar projektet

Royal Green Residence

Lagja Zllatar

P

Royal Dodona Building

Prishtine

P
Sold Out

Royal Plaza

Rruga B

P
Sold Out

Royal City

Lagja e Spitalit

P

Copyright 2019 ROYAL
All Rights Reserved.

Kontakt

ZYRA E SHITJES: +38338511001 / +38338234002

MENAXHERI I SHITJES: +38349940049 / +38349795795